Årsmøte EIF

Postet av Enebakk Idrettsforening den 20. Mai 2021

Enebakk Idrettsforening avholder årsmøte onsdag 23.06.2021 19:00 til 21:00.

Som følge av usikkerhet knyttet til smitteverns-restriksjoner, gjennomføres møtet digitalt. Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon om hvordan den digitale gjennomføringen vil bli gjennomført.

Alle medlemmer kan fremme forslag til behandling på årsmøtet. Sakspapirer med forslag til vedtak sendes nestleder@enebakkif.no innen 9. juni 2021.

Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på www.enebakkif.no senest én uke før årsmøtet.

VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE MEDLEMMER & UTØVERE: Denne dagen har alle lag og grupper i Enebakk Idrettsforening treningsfri som følge av at det skal gjennomføres årsmøte.

0 Kommentar

Litt om det som har vært og det som skal komme

Postet av Enebakk Idrettsforening den 7. Apr 2021

Oppsummering av sesongen 2020/2021


Erik Enersen, leder av håndballgruppa

Tiden er inne for å oppsummere sesongen 20/21, dette året ble annerledes for oss. Vi har startet og stoppet aktivitet gjennom et helt år nå. Og jeg er både stolt og imponert over den oppfølging trenere og lagledere har gitt sine utøvere i 2020 og så langt i 2021. Jeg får tilbakemeldinger fra foreldre og utøvere som er veldig fornøyd med det tilbudet dere har gitt og at dere ALLTID stiller opp. 

Vi har jo blitt hardt rammet av covid-19, vi mistet vårsesongen sist sesong samt våren denne sesongen. De fleste lag fikk kaste litt håndball høsten 2020, og det var utrolig morsomt å se håndball gleden og positiviteten i hallen. 

Jaja…. Vi får ikke gjort noe med situasjonen, enn å stå i dette. Vi må være gode på smittevern og gi utøvere et så godt tilbud som vi bare får til gitt den situasjonen vi står i til enhver tid. 


Budsjett for kommende sesong 


EIF Håndball har de siste sesongene laget gode budsjetter, disse er våre styringsverktøy når det kommer til  inntekter og utgifter. Budsjettet for 2021 er på nesten 500.000 kr.  Vi har de siste årene sluttet med loddsalg og isteden satt søkelys på aktivitet i hallen vår, som har medført at vi har gjennomført 4 aktiviteter som bringer inn tilsvarende penger pr kalenderår. Dette er da 2 stk Loppetassen og 2 stk Minirunde. Disse arrangementene er for de aller yngste lagene våre og gir EIF Håndball mulighetene til å vise frem den flotte hallen vår, samt vise idrettsglede til familie og venner til de små utøvere. 

For budsjettet 2021 så står vi overfor store utfordringer da det er få inntekter fra inngangsbilletter og de nevnte arrangementer. Vi håper regjering og NIF vil fortsette kompensasjonsordningen de hadde i 2020, og at vi får refundert noe av de forespeilede inntektene. 

Et enstemmig styre i EIF Håndball har vedtatt at vi skal fortsatt ha et  økt fokus på sportslig aktivitet, samt samhold internt i lag og på tvers av lagene. Vi skal fortsette den gode trenden EIF Håndball er inne i og at vi skal få til mest mulig for våre utøvere med de kronene vi har. 

Vi ønsker å opprettholde gode fasiliteter i hallen med å ha en oppdatert utstyr bod og fasiliteter på møterom. I tillegg ønsker styret å jobbe med samhold på tvers av lagene og internt i lagene, samt aktivitet som kan styrke oss som klubb. 

For å få til dette har vi hatt en gjennomgang av alle honorarer og refusjonsordninger vi har hatt. Besparelsen fra dette brukes på økt sportslig aktivitet: Det settes av nesten 30.000 kr til ulike aktiviteter som går på tvers av lagene våre. Det planlegges for treningsleir som går på tvers av lagene og ulike kurs for utøvere og trenere i egen hall. Økt søkelys på målvakter og utdanning av disse. Det settes av 3000 kr til cuper i Norge for hvert serie-påmeldte lag, samt utdanning og kompetanseheving av eksisterende trenere


Treningsavgift for vår og høst 2021


Vi i EIF Håndball er tuftet på frivillighet og dugnad, og det er mange som står på hver dag for å gi et best mulig tilbud til våre barn. Trenere, lagledere, styremedlemmer, foreldre som bidrar til hallvakter, kioskdrift, sekretariat og kjøring til og fra aktivitet stiller opp sammen for våre håpefulle utøvere. 

Året 2021 har bydd på flere utfordringer sportslig sett, da vi lever under strenge smittevernregler. Men vi har etterkommet disse på en særdeles god måte og vi har fått gitt våre utøvere et godt tilbud i en krevende tid. Vi i håndballstyret vet at mange av dere ønsker mer, og det gjør vi også. Og om litt så er vi der at vi igjen kan løpe inn på dekket, iført våre grønne drakter:-)

Vi håper alle foreldre der ute bidrar til at vi fortsatt kan opprettholde god sportslig aktivitet også etter Covid-19, og at dere betaler treningsavgiften som kommer nå i disse dager. Vi vet som sagt at tilbudet ikke er 100% om dagen, men våre trener står på så godt de kan og prøver å finne løsninger for utøverne hver uke innenfor gjeldende regler. Vi håper at tiden etter påske vil gi oss muligheter til å begynne fellestreninger, om så ute. Så vi kan holde aktiviteten i gang og at vi bruker tiden godt. Det er mange ting vi kan jobbe med utendørs som styrke, koordinasjon, kondisjon som vil gjøre oss bedre rustet når vi igjen skal inn på dekket. For den dagen kommer, og forhåpentligvis veldig snart. 


Vi i EIF Håndball håper vi snart sees i hallen igjen:-)


Hilsen Erik (leder Håndballgruppa)0 Kommentar

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Enebakk idrettsforening 25. november 2020

Postet av Enebakk Idrettsforening den 10. Nov 2020

Tom Anders Solberg
Leder Enebakk idrettsforening
Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Enebakk idrettsforening 25.11.2020.


Årsmøtet i Enebakk idrettsforening ble gjennomført i mars 2020. På dette tidspunkt kunne ikke foreningen gjennomføre et ordinært årsmøte pga koronasituasjonen, men håpet at denne situasjonen skulle bedre seg i løpet av året. Det ble derfor gjennomført et digitalt årsmøte der kun deler av valget ble gjennomført. Det har imidlertid heller ikke i ettertid vært mulig å gjennomføre et fysisk årsmøte der resten av sakslisten har kunnet bli behandlet. Vi går nå mot slutten av året og foreningen må etter loven behandle de resterende saker. Det legges for øvrig til grunn at neste ordinære årsmøte er allerede i mars 2021.Som følge av koronapandemien har derfor styret besluttet at årsmøtet skal avholdes skriftlig. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.  Et skriftlig årsmøte medfører at det ikke er fysisk oppmøte, men at avstemningen skjer på e-post. 


Årsmøtet gjennomføres ved at innkalling med sakspapirer sendes ut to uker før det ekstraordinære årsmøtet. Årsmøte-papirene er tilgjengelige for alle, men for å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. 


Avstemning gjøres ved at de som stemmer sender én e-post til nestleder@enebakkif.no med emne «Ekstraordinært årsmøte 2020» innen utgangen av 25.11.2020. I e-posten må det fremkomme tydelig 

 

  • Navn på den stemmeberettigede
  • At alle saker fremmet årsmøtet er godkjent, eller at en sak fremmet årsmøtet ikke er godkjent. I dette tilfellet oppgis saksnummer og at det stemmes mot forslaget. Legg i dette tilfellet gjerne med en begrunnelse hvorfor du stemmer mot forslaget.

 

Alle innkomne stemmer kontrolleres mot stemmeberettigelse og telles opp innen utgangen av uke 48.

Alle innkomne saker til det ordinære årsmøtet (opprinnelig sak 6) er trukket av forslagsstillerne. Som følge av at dette ekstraordinære årsmøtet faller tett opp mot neste ordinære årsmøte, åpnes det ikke for ytterligere innkomne saker. Tilsvarende gjelder for saken om behandling av foreningens organisasjonsplan (opprinnelig sak 10) som også trekkes og isteden fremmes på neste ordinære årsmøte.  

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er gjort tilgjengelig på våre nettside:

  

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Enebakk idrettslag kontaktes på e-post, nestleder@enebakkif.no

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Enebakk idrettsforening  


0 Kommentar

Digitalt Årsmøte

Postet av Enebakk Idrettsforening den 22. Mar 2020

Digitaltvalg

Hei, som varslet sender vi ut en link til digital avstemming over verv i EIF. Vi ønsker at så mange som mulig stemmeberettigede medlemmer følger linken og avgir sin stemme. Gå inn på linken nedenfor, den vi være åpen til mandag 23.mars klokka 2400. Husk også skypemøtet Onsdag 25.mars klokka 1900.

Link til en digital avstemming:

forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TG_RrAVNGku-4MvC0v4uuNQEVimAyRlJruZv-R0tMLVUMUlSS0pFVlRMQzE4RjNWVjlTS1NDRlVZWC4u&fbclid=IwAR0IamMCPqTw_BFNq5fXCsasXc7cwvpcjp53gOnXLO3JFmswjqeji4gvEbE

 

Onsdag 25.mars kl.19:00 vil det bli avstemming over punk 1-3 og en gjennomgang av resultatet av valget i punkt 4.

Her er link til skypemøtet:

meet.lync.com/abb-no/jan-oivind.orbeck/FBL6F6WH

 eller med APP:

meet.lync.com/abb-no/jan-oivind.orbeck/FBL6F6WH

Her er liste over saksorden for det digitale valget og en liste over kandidatene som er på valg.  NB! saksorden for årsmøte og valget har ligget tilgjengelig siden 11.mars, men dette møtet vil kun ta valg styremedlemmer. Et valg vi må få tatt nå for å kunne drive EIF fremover.

 

Årsmøtet er for medlemmer i EIF, det vil si de som har betalt medlemskontingenten. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år.

 

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

3. Velge dirigent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Foreta følgende valg:

4.1 Leder Tom Anders Solberg

4.2 Nestleder Eva Bergsvenkerud Freitag

4.3 Kasserer, Willy Mikalsen 1 år

4.4 sekretær, Britt Heidi Noer

4.5 Styremedlem 1 Petter Bakke

4.6 Styremedlem 2 Kenneth Johnsen

Underavdelingene: Leder nestleder og leder i hver av de 6 undergruppene

Leder er på valg hvert år. De øvrige medlemmer velges for to år.

4.5.1 Fotballgruppa Leder Ståle Simonsen

4.5.2 Fotballgruppa Nestleder Ingen kandidat

4.5.3 Fotballgruppa Kasserer Kristine Bjerkland Lund

4.6.1 Håndballgruppa Leder Erik Enersen

4.6.2 Håndballgruppa Nestleder Helene Munch

4.6.3 Håndballgruppa Kasserer Krister Marstein

4.7.1 Turngruppa Leder Ronny Edland Pedersen

4.7.2 Turngruppa Nestleder Reidar Noer

4.7.3 Turngruppa Kasserer Trygve Fossberg Øisjøfoss

4.8.1 Idrettsskolen Leder Karen Elise Sætra Huus

4.8.2 Idrettsskolen Nestleder Annette Barbøl

4.8.3 Idrettsskolen Kasserer Marthe Sofie Engenes

4.9.1 Turbofjøla Leder Jan Øivind Ørbeck

4.9.2 Turbofjøla Nestleder Thijs Staats

4.9.3 Turbofjøla Kasserer Anne Momrak-Haugan

4.10.1 Taekwondo Leder Kari Eide Tsesmetsis

4.10.2 Taekwondo Nestleder Beate Stokland Taekwond

4.10.3 Taekwondo Kasserer Maria Flisen


0 Kommentar

Vidotta og Enebakk Stadion stenges

Postet av Enebakk Idrettsforening den 20. Mar 2020

På grunn av dagens situasjon, stenges både Vidotta og Enebakk Stadion.
Dette betyr at begge anleggene er stengt for all aktivitet, også uorganisert trening.

Vi vil komme med ny informasjon når situasjonen endrer seg. 


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline