Sakspapirer til årsmøte 2022

Postet av Enebakk Idrettsforening den 23. Mar 2022

Saksdokumentene er nå tilgjengeliggjort på våre nettsider. 

Se https://www.enebakkif.no/p/65317/sakspapirer-2022

 

Vi minner om at årsmøtet er åpent for medlemmer av idrettsforeningen. For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av i minst én måned, ha fylt 15 år, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Se for øvrig forretningsorden i sakspapirene for mer informasjon.

 

Vi håper å se mange av dere på årsmøtet!

 

Med hilsen

Styret i Enebakk idrettsforening
Invitasjon til årsmøte i Enebakk idrettsforening

Postet av Enebakk Idrettsforening den 1. Mar 2022

Styret i Enebakk idrettsforening inviterer til årsmøte i foreningen 30. mars 2022 kl 19:00. Vi er glade for at vi i år kan gjennomføre et fysisk årsmøte på Streifinn.

 

Alle medlemmer kan fremme forslag til behandling på årsmøtet. Sakspapirer med forslag til vedtak sendes nestleder@enebakkif.no innen 16. mars 2022.


Fullstendig saksliste og saksdokumenter gjøres tilgjengelig på www.enebakkif.no én uke før årsmøtet.


Idrettsforeningen, med alle grupper og lag, er drevet på dugnad av flinke og engasjerte folk. Uten dette engasjementet ville vi ikke kunnet drive idrettsforeningen. Vi håper derfor å se mange av dere på årsmøtet!


Denne dagen har alle lag og grupper i Enebakk Idrettsforening treningsfri som følge av at det skal gjennomføres årsmøte.Idrettskonferansen 10. nov 2021 (gratis påmelding)

Postet av Enebakk Idrettsforening den 15. Sep 2021

Påmelding: https://www.deltager.no/event/355318/5D3AC475CEF642ACAF23BCDBC9F3361D#init


Enebakk idrettsråd, Driv, Enebakk idrettsforening og Enebakk kommune inviterer til årets idrettskonferanse. Idrettskonferansen er gratis for alle over 13 år som bor i kommunen.

  • Tid: 10. november kl 17:30
  • Sted: Kultursalen, Kirkebygda


Idrettkonferansen i år har et veldig spennende program

  • Anja Hammerseng-Edin: Talentets indre kamp
  • Christina Kjeserud, klinisk ernæringsfysiolog: Sunn idrett og smart idrettsmat
  • Ronja Strømsborg, osteopat: Skadeforebygging, akuttskadebehandling, oppfølging


Mer informasjon kan dere finner her:


Påmelding: https://www.deltager.no/event/355318/5D3AC475CEF642ACAF23BCDBC9F3361D#init


Innkalling til årsmøte i Enebakk idrettsforening 23. juni 2021

Postet av Enebakk Idrettsforening den 16. Jun 2021

Styret i Enebakk idrettsforening innkaller herved til årsmøte i idrettsforeningen.


Som følge av usikkerhet rundt hvor mange som kan møtes som følge av korona-restriksjoner har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes skriftlig. Et skriftlig årsmøte medfører at det ikke er fysisk oppmøte, men at avstemningen skjer på e-post.


Årsmøte-papirene er tilgjengelige for alle, men for å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. 


Avstemning gjøres ved at de som stemmer sender én e-post til nestleder@enebakkif.no med emne «Årsmøte 2021» innen utgangen av 23. juni 2021

I e-posten må det fremkomme tydelig 

  • Navn på den stemmeberettigede 
  • At alle saker fremmet årsmøtet er godkjent, eller at en sak fremmet årsmøtet ikke er godkjent. I dette tilfellet oppgis saksnummer og at det stemmes mot forslaget. Legg i dette tilfellet gjerne med en begrunnelse hvorfor du stemmer mot forslaget. 

Alle innkomne stemmer kontrolleres mot stemmeberettigelse og telles opp innen utgangen av uke 25. 


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er gjort tilgjengelig på våre nettsider, se https://www.enebakkif.no/p/61529/sakspapirer-2021


Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Enebakk idrettslag kontaktes på e-post, nestleder@enebakkif.no 


Med vennlig hilsen Styret i Enebakk idrettsforening