Sakspapir - Årsmøte EIF 2020

Klikk på saksnr/-tittel for å lese/laste ned. Sakspapir blir fortløpende lagt ut når de er innstilt av EIF Hovedstyre.


Årsmøte dokumenter ligger listet opp under; 

Sak-2-ENDELIG-Saksliste-og-møteplan-Årsmøte-EIF-2020.pdf

4. Behandle foreningens årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.

Sak 4 Enebakk-IF-Årsberetning-2019.pdf

SAk 4 Årberetning-fotball-2019.pdf

Sak 4 Årsberetning_Turbofjøla_2019.pdf

sak 4 Årsberetning-EIFH-2019-(1).pdf

Sak 4 Årsberetning-Idrettsskolen.pdf

Sak 4 Årsberetning-turn-2019.pdf

5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.

Sak 5 EIF-FOTBALL-BALANSE-311219.PDF

Sak 5 EIF-FOTBALL-RESULTATREGNSKAP2019.PDF

Sak 5 EIF-HOVEDLAGET--BALANSE-3112-2019.PDF

Sak 5 EIF-HOVEDLAGET-RESULTATREGNSKAP-2019.PDF

Sak 5 EIF-HÅNDBALL--BALANSE-311219.PDF

Sak 5 EIF-HÅNDBALL-RESULTATREGNSKAP-2019.PDF

Sak 5 EIF-Idrettskole-Regnskap-2019.pdf

Sak 5 EIF-TAEKWONDO-BALANSE-311219.PDF

Sak 5 EIF-TAEKWONDO-RESULTATREGNSKAP-2019.PDF

Sak 5 EIF-TURBOFJØLA-BALANSE-31122019.PDF

Sak 5 EIF-TURBOFJØLA-RESULTATREGNSKAP-2019.PDF

Sak 5 EIF-TURN-BALANSE-311219.PDF

Sak 5 EIF-TURN-RESULTATREGNSKAP-2019.PDF

6. Behandle forslag og saker.

Sak 6.1 ansettelse av klubbsekretær EIF.pdf

Sak 6.2 basketball gruppe EIF.pdf

Sak 6.3 Godtgjørelse Driftsgruppe.pdf

Sak 6.4 Nøkkelkort Flatebyhallen.pdf

Sak 7 Medlemskontigent og treningsavgifter.pdf

7. Fastsette medlemskontingent og gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

Sak 8 Godtgjørelse og honorar.pdf

9. Vedta foreningens budsjett 2020

Sak 9 Budsjettforslag--2020-EIF--Hovedlaget.pdf

Sak 9 EIF-Fotball-Forslag-budsjett-2020.pdf

Sak 9 Forsalg-turn-budsjett-2020.pdf

Sak 9 Forslag-budsjett-2020-idretsskolen.pdf

Sak 9 Revidert-budsjett-EIF-Håndball 2020.pdf

Sak 9 Turbofjøla-Forslag-budsjett-2020.pdf

10. Behandle Organisasjonsplan for Enebakk Idrettsforening

Sak-10-Organisasjonsplan-for-Enebakk-Idrettsforening-Rev4.pdf

Sak 10.1 Sponsorprogram EIf.pdf

sak 10.2 Forslag-til-instruks-om-politiattest-EIF (2).pdf

sak 10.3 Langtidsplan2020 (1).pdf

11. Foreta valg

Sak 11 Innstillinger fra valgkomiteen til valg årsmøte 2020.pdf

Tilleggsinformasjon innstilling lederverv

lover-eif-revidering til årsmøte 2020.pdf


Leder EIF og nestleder EIF velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.