Innmelding av utlegg

Utlegg

Alle utlegg som skal belastes Enebakk idrettsforening eller våre undergrupper, skal registreres i denne nettløsningen, sammen med kopi av kvittering eller faktura. 

Melding om at utleggene er lagt inn blir sendt kasserer i EIF og utleggskravet sendes direkte til regnskapssystemet (PowerOffice) for attestering og utbetaling.

Pr dags dato (24.1.23) er det ikke mulig å sende inn annet en pdf filer som dokumentasjon på ditt krav.

Foreningens kontaktinformasjon:

  • Postboks 2, 1911 Flateby
  • kasserer@enebakkif.no
  • Oganisasjonsnummer: 971 266 007

Legg inn navn på den som krevet utlegget dekket

Legg inn adressen til den som krever utlegget dekket

Legg inn postnummer til den som krever utlegget dekket

Velg gruppen som skal belastes kosntaden


Legg inn navn på den som rapporterer inn utlegget

Legg inn kontonummeret til den som krever utlegget dekket

Legg inn spesifikasjon av utlegget

Legg inn beløpet som kreves godtgjort

Last opp kvitteringer og vedlegg (må være jpg/jpeg/pdf-format)