Sakspapir - Årsmøte EIF 2019

Klikk på saksnr/-tittel for å lese/laste ned. Sakspapir blir fortløpende lagt ut når de er innstilt av EIF Hovedstyre.

Sak 2-ENDELIG-Saksliste-og-møteplan-Årsmøte-EIF-2019.pdf

4. Behandle foreningens årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.
Sak 4 - Enebakk IF Årsberetning 2018.pdf
Sak 4 - Årsmelding 2018 EIF Idrettsskolen.pdf
Sak 4 - Årsmelding 2018 EIF Håndball.pdf
Sak 4 - Årsmelding 2018 EIF Taekwondo.pdf
Sak 4 - Årsmelding 2018 EIF Turn.pdf
Sak 4 - Årsmelding 2018 EIF Fotball.pdf
Sak 4 - Årsmelding 2018 EIF Turbofjøla.pdf

5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
Revisjonsrapport EIF 2018.pdf
SAK-5-EIF-HOVEDLAG-RESULTATREGNSKAP-2018.PDF
SAK-5-EIF-HOVEDLAG-BALANSE-311218.PDF
SAK 5 EIF RESULTATSAMMENDRAG 2018.pdf
SAK-5-EIF-Idrettskole-REGNSKAP-2018.pdf
SAK 5-EIF-FOTBALL-RESULTATREGNSKAP 2018.PDF
SAK 5- BALANSE EIF FOTBALL 311218.PDF
SAK-5-EIF-Håndball-RESULTATREGNSKAP-2018.PDF
SAK-5-EIF-Håndball-BALANSE-311218.PDF
SAK-5-EIF-Taekwondo-RESULTATREGNSKAP-2018.PDF
SAK-5-EIF-Taekwondo-BALANSE-311218.PDF
SAK-5-EIF-Turbofjøla-RESULTATREGNSKAP-2018.PDF
SAK-5-EIF-Turbofjøla-BALANSE-311218.PDF
SAK-5-EIF-Turn-RESULTATREGNSKAP-2018.PDF
SAK-5-EIF-Turn-BALANSE-311218.PDF

6. Behandle forslag og saker.
Sak 6.1 Sponsorprogram for EIF 2018_2021_rev1.pdf
Sak 6.2 Langtidsplan_budsjett.pdf
Sak 6.3 Administrasjon av Turngruppa.pdf
Sak 6.4 Æresmedlemmer i EIF.pdf
Sak 6.5 Lover for Enebakk Idrettsforening - § 3_2.pdf

7. Fastsette medlemskontingent og gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

Sak 8 Fastsette godtgjørelse_honorar.pdf

9. Vedta foreningens budsjett 2019
Sak 9 Budsjett forslag_2019 EIF.pdf
Sak 9 EIF Idrettsskolen Forslag budsjett 2019.pdf
Sak 9 EIF Håndball Forslag budsjett 2019.pdf
Sak 9 EIF Fotball Forslag budsjett 2019.pdf
Sak 9 EIF Taekwondo Forslag budsjett 2019.pdf
Sak 9 EIF Turbofjøla Forslag budsjett 2019.pdf
Sak 9 EIF Turn Forslag budsjett 2019.pdf

10. Behandle Organisasjonsplan for Enebakk Idrettsforening
Sak 10 Organisasjonsplan for Enebakk Idrettsforening Rev3.pdf
Sak 10 OrgPlan EIF Forslag A side 11.pdf
Sak 10 OrgPlan EIF Forslag B side 9.pdf

11. Foreta følgende valg:
a) Leder, nestleder, kasserer, sekretær,  styremedlem 2, varamedlem og leder i hver av de 6 undergruppene
b) Leder er på valg hvert år. De øvrige medlemmer velges for to år
c) Valg av styre for idrettsgruppene
d) To revisorer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd foreningen har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste årsmøte

 

Leder EIF og nestleder EIF velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.


EIF Hovedstyre sine innstillinger til saker årsmøte 2019

Innstilling til saker årsmøte 2019.pdf