Økonomisk støtte til medlemskontingent og/eller treningsavgift


Enebakk Kommune tar imot søknader om tilskudd til aktiviteter for barn og unge 0 - 19 år.

Eksempler på aktiviteter:

 • Hel eller delvis støtte til å benytte et tilbud i Kulturskolen.
 • Hel eller delvis inndekning av medlemskontingent/spillelisens i et korps eller idrettslag, organisasjoner eller andre faste aktiviteter.
 • Gratis billetter til Folkebadet.
 • Gratis billetter til kinoen på Samfunnshuset.


Andre kan, med samtykke fra foresatte, søke på vegne av barnet/ungdommen eller foresatte kan søke på vegne av egne barn/ungdommer.


Her er søknadsskjemaet: Søknadskjema+støtte+til+aktiviteter+barn+og+unge.pdf


Skjemaet er enkelt å fylle ut og dette spør de om: 

 • Hvilken aktivitet søkes det støtte til.  
  • For Enebakk IF kan dette f. eks være "Medlemskontingent Enebakk IF" eller "Treningsavgift "gruppens navn"
 • Søknadssum
  • For Enebakk IF skriver dere summene på fakturaene.  Kontakt leder for undergruppene for kopi av faktura.
 • Barnets navn 
 • Fødselsdato
 • Adresse
 • Foresatt
 • Husstandens samlede inntekt 
  • Send uten dokumentasjon, kommunen kan be om det i etterkant
 • Sted, dato og underskrift.


Send skjemaet og fakturaene (eller kvittering på at det er betalt) til:

 • Enebakk kommune v/Kulturtjenesten
 • Prestegårdsveien 4
 • 1912 Enebakk.


Mer info på kommunens sider: Info om støtte