StrEIFinn Aktivitetspark

SIDEN ER UNDER OPPBYGGING - MER INFO KOMMER SNART.

StrEIFinn Aktivitetspark er et anlegg bestående av:

  • Skatepark
  • Fotballbane (grusbane)
  • Ballbinge