Medlemskap i Enebakk Idrettsforening

Velkommen

Vi ønsker små og store velkommen som medlemmer hos oss. Har du lyst på en aktiv hverdag fylt med idrett så er kanskje vi noe for deg. Velkommen til oss!


Innmelding

Innmeldingen gjøres i innmeldingsportalen til Norges idrettsforbund, se lenken annet sted på siden.

Pålogging på siden er samme samme som i Min Idrett. Dersom du har vært medlem av en idrett tidligere har du sannsynligvis allerede en bruker i Min Idrett og du bruker denne videre. Hvis ikke lager du deg en bruker første gangen du går inn.


Krav for å kunne bli medlem

Det er noen formelle ting som må oppfylles og som er viktig for å bli medlem i Enebakk Idrettsforening;

  • akseptere og overholde Enebakk Idrettsforenings og overordnede organisasjonsledd sine regelverk og vedtak.
  • ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til Enebakk Idrettsforening og andre organisasjonsledd i NIF.
  • medlemskap i Enebakk Idrettsforening er først gyldig fra den dag medlemskontingent er betalt.

Les mer om medlemskap i EIF sine lover


Utmelding

Utmelding fra gruppe eller klubb gjøres av den enkelte i Min Idrett.

  • Under menypunktet "Meldemsskap", merk (klikk på) "Enebakk Idrettsforening". Du får da opp en oversikt over gruppene du er medlem av og mulighet til å melde deg ut.
  • Ved utmelding av må alle forpliktelser til klubben være gjort opp. Utestående fordringer kreditteres ikke automatisk ved en utmelding.