Tiltak for smittevern EIF

 

Gjeldende tiltak for smittevern i Enebakk idrettsforening ligger her. Dokumentet som ligger på denne siden vil alltid være oppdatert. Ved endringer i dokumentet vil revisjons-historikken vil fremkomme under.

Tiltakene er utarbeidet av Enebakk idrettsforening ved leder. Det er en forutsetning for vår aktivitet at reglene etterleves.


Historikk:

2021-01-19: Smittevernveilederen er oppdatert med nye retningslinjer fra myndighetene. Det åpnes for treninger igjen, men med retningslinjer tilsvarende de vi hadde i november. Veilederen inneholder nå også bruk av Vidotta og Solberglia. Til orientering er retningslinjene utarbeidet av EIF hovedstyre og gjelder all aktivitet i EIF.

2020-11-10: Smittevernsveilederen er oppdatert etter innstramninger i offentlige retningslinjer. Det er flere endringer, blant annet: Stans i breddeidretten for voksne, forbud mot kamper/cuper, stans i hospitering mellom lag, ikke lenger bruk av møterom i Flatebyhallen, med flere. Endringene er merket med rødt i folderen.

2020-10-29: De nye retningslinjene fra myndigheten påvirker ikke veilederen for smittevern i EIF. Det er imidlertid lagt til en mulighet for å ha inntil 200 tilskuere og utøvere i hallen ved arrangementer under forutsetning av at det organiseres med faste sitteplasser som tildeles publikum. Dette er ikke en oppmykning av reglene men en korreksjon av en tidligere for stram praksis.

2020-10-10: Undergruppene i idrettsforeningen har gjennom hele perioden med Korona utarbeidet og holdt vedlike smittevernstiltak for sine aktiviteter. For at disse tiltakene skal være koordinert mellom gruppene er de tiltak som gjelder generelt for klubben og for de områdene vi felles bruker samlet. Eksempler på slike sammenfallende områder er klubbens felles prinsipper, samt bruk av Flateby- og Enebakkhallene, gymsaler og møterom. Denne veilederen erstatter undergruppenes generelle beskrivelser av smittevernstiltak, mens spesifikke krav knyttet til undergruppen fortsatt vil bli håndtert av gruppene selv.


Levert av IdrettenOnline