Idrettskonferansen 10. nov 2021 (gratis påmelding)

Postet av Enebakk Idrettsforening den 15. Sep 2021

Påmelding: https://www.deltager.no/event/355318/5D3AC475CEF642ACAF23BCDBC9F3361D#init


Enebakk idrettsråd, Driv, Enebakk idrettsforening og Enebakk kommune inviterer til årets idrettskonferanse. Idrettskonferansen er gratis for alle over 13 år som bor i kommunen.

  • Tid: 10. november kl 17:30
  • Sted: Kultursalen, Kirkebygda


Idrettkonferansen i år har et veldig spennende program

  • Anja Hammerseng-Edin: Talentets indre kamp
  • Christina Kjeserud, klinisk ernæringsfysiolog: Sunn idrett og smart idrettsmat
  • Ronja Strømsborg, osteopat: Skadeforebygging, akuttskadebehandling, oppfølging


Mer informasjon kan dere finner her:


Påmelding: https://www.deltager.no/event/355318/5D3AC475CEF642ACAF23BCDBC9F3361D#init


Innkalling til årsmøte i Enebakk idrettsforening 23. juni 2021

Postet av Enebakk Idrettsforening den 16. Jun 2021

Styret i Enebakk idrettsforening innkaller herved til årsmøte i idrettsforeningen.


Som følge av usikkerhet rundt hvor mange som kan møtes som følge av korona-restriksjoner har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes skriftlig. Et skriftlig årsmøte medfører at det ikke er fysisk oppmøte, men at avstemningen skjer på e-post.


Årsmøte-papirene er tilgjengelige for alle, men for å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. 


Avstemning gjøres ved at de som stemmer sender én e-post til nestleder@enebakkif.no med emne «Årsmøte 2021» innen utgangen av 23. juni 2021

I e-posten må det fremkomme tydelig 

  • Navn på den stemmeberettigede 
  • At alle saker fremmet årsmøtet er godkjent, eller at en sak fremmet årsmøtet ikke er godkjent. I dette tilfellet oppgis saksnummer og at det stemmes mot forslaget. Legg i dette tilfellet gjerne med en begrunnelse hvorfor du stemmer mot forslaget. 

Alle innkomne stemmer kontrolleres mot stemmeberettigelse og telles opp innen utgangen av uke 25. 


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er gjort tilgjengelig på våre nettsider, se https://www.enebakkif.no/p/61529/sakspapirer-2021


Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Enebakk idrettslag kontaktes på e-post, nestleder@enebakkif.no 


Med vennlig hilsen Styret i Enebakk idrettsforening 


Årsmøte EIF

Postet av Enebakk Idrettsforening den 20. Mai 2021

Enebakk Idrettsforening avholder årsmøte onsdag 23.06.2021 19:00 til 21:00.

Som følge av usikkerhet knyttet til smitteverns-restriksjoner, gjennomføres møtet digitalt. Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon om hvordan den digitale gjennomføringen vil bli gjennomført.

Alle medlemmer kan fremme forslag til behandling på årsmøtet. Sakspapirer med forslag til vedtak sendes nestleder@enebakkif.no innen 9. juni 2021.

Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på www.enebakkif.no senest én uke før årsmøtet.

VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE MEDLEMMER & UTØVERE: Denne dagen har alle lag og grupper i Enebakk Idrettsforening treningsfri som følge av at det skal gjennomføres årsmøte.


Litt om det som har vært og det som skal komme

Postet av Enebakk Idrettsforening den 7. Apr 2021

Oppsummering av sesongen 2020/2021


Erik Enersen, leder av håndballgruppa

Tiden er inne for å oppsummere sesongen 20/21, dette året ble annerledes for oss. Vi har startet og stoppet aktivitet gjennom et helt år nå. Og jeg er både stolt og imponert over den oppfølging trenere og lagledere har gitt sine utøvere i 2020 og så langt i 2021. Jeg får tilbakemeldinger fra foreldre og utøvere som er veldig fornøyd med det tilbudet dere har gitt og at dere ALLTID stiller opp. 

Vi har jo blitt hardt rammet av covid-19, vi mistet vårsesongen sist sesong samt våren denne sesongen. De fleste lag fikk kaste litt håndball høsten 2020, og det var utrolig morsomt å se håndball gleden og positiviteten i hallen. 

Jaja…. Vi får ikke gjort noe med situasjonen, enn å stå i dette. Vi må være gode på smittevern og gi utøvere et så godt tilbud som vi bare får til gitt den situasjonen vi står i til enhver tid. 


Budsjett for kommende sesong 


EIF Håndball har de siste sesongene laget gode budsjetter, disse er våre styringsverktøy når det kommer til  inntekter og utgifter. Budsjettet for 2021 er på nesten 500.000 kr.  Vi har de siste årene sluttet med loddsalg og isteden satt søkelys på aktivitet i hallen vår, som har medført at vi har gjennomført 4 aktiviteter som bringer inn tilsvarende penger pr kalenderår. Dette er da 2 stk Loppetassen og 2 stk Minirunde. Disse arrangementene er for de aller yngste lagene våre og gir EIF Håndball mulighetene til å vise frem den flotte hallen vår, samt vise idrettsglede til familie og venner til de små utøvere. 

For budsjettet 2021 så står vi overfor store utfordringer da det er få inntekter fra inngangsbilletter og de nevnte arrangementer. Vi håper regjering og NIF vil fortsette kompensasjonsordningen de hadde i 2020, og at vi får refundert noe av de forespeilede inntektene. 

Et enstemmig styre i EIF Håndball har vedtatt at vi skal fortsatt ha et  økt fokus på sportslig aktivitet, samt samhold internt i lag og på tvers av lagene. Vi skal fortsette den gode trenden EIF Håndball er inne i og at vi skal få til mest mulig for våre utøvere med de kronene vi har. 

Vi ønsker å opprettholde gode fasiliteter i hallen med å ha en oppdatert utstyr bod og fasiliteter på møterom. I tillegg ønsker styret å jobbe med samhold på tvers av lagene og internt i lagene, samt aktivitet som kan styrke oss som klubb. 

For å få til dette har vi hatt en gjennomgang av alle honorarer og refusjonsordninger vi har hatt. Besparelsen fra dette brukes på økt sportslig aktivitet: Det settes av nesten 30.000 kr til ulike aktiviteter som går på tvers av lagene våre. Det planlegges for treningsleir som går på tvers av lagene og ulike kurs for utøvere og trenere i egen hall. Økt søkelys på målvakter og utdanning av disse. Det settes av 3000 kr til cuper i Norge for hvert serie-påmeldte lag, samt utdanning og kompetanseheving av eksisterende trenere


Treningsavgift for vår og høst 2021


Vi i EIF Håndball er tuftet på frivillighet og dugnad, og det er mange som står på hver dag for å gi et best mulig tilbud til våre barn. Trenere, lagledere, styremedlemmer, foreldre som bidrar til hallvakter, kioskdrift, sekretariat og kjøring til og fra aktivitet stiller opp sammen for våre håpefulle utøvere. 

Året 2021 har bydd på flere utfordringer sportslig sett, da vi lever under strenge smittevernregler. Men vi har etterkommet disse på en særdeles god måte og vi har fått gitt våre utøvere et godt tilbud i en krevende tid. Vi i håndballstyret vet at mange av dere ønsker mer, og det gjør vi også. Og om litt så er vi der at vi igjen kan løpe inn på dekket, iført våre grønne drakter:-)

Vi håper alle foreldre der ute bidrar til at vi fortsatt kan opprettholde god sportslig aktivitet også etter Covid-19, og at dere betaler treningsavgiften som kommer nå i disse dager. Vi vet som sagt at tilbudet ikke er 100% om dagen, men våre trener står på så godt de kan og prøver å finne løsninger for utøverne hver uke innenfor gjeldende regler. Vi håper at tiden etter påske vil gi oss muligheter til å begynne fellestreninger, om så ute. Så vi kan holde aktiviteten i gang og at vi bruker tiden godt. Det er mange ting vi kan jobbe med utendørs som styrke, koordinasjon, kondisjon som vil gjøre oss bedre rustet når vi igjen skal inn på dekket. For den dagen kommer, og forhåpentligvis veldig snart. 


Vi i EIF Håndball håper vi snart sees i hallen igjen:-)


Hilsen Erik (leder Håndballgruppa)