Tiltak for smittevern EIF

 

Gjeldende tiltak for smittevern i Enebakk idrettsforening ligger her. Dokumentet som ligger på denne siden vil alltid være oppdatert. Ved endringer i dokumentet vil revisjons-historikken vil fremkomme under.

Tiltakene er utarbeidet av Enebakk idrettsforening ved leder. Det er en forutsetning for vår aktivitet at reglene etterleves.


Historikk:

2020-10-10: Undergruppene i idrettsforeningen har gjennom hele perioden med Korona utarbeidet og holdt vedlike smittevernstiltak for sine aktiviteter. For at disse tiltakene skal være koordinert mellom gruppene er de tiltak som gjelder generelt for klubben og for de områdene vi felles bruker samlet. Eksempler på slike sammenfallende områder er klubbens felles prinsipper, samt bruk av Flateby- og Enebakkhallene, gymsaler og møterom. Denne veilederen erstatter undergruppenes generelle beskrivelser av smittevernstiltak, mens spesifikke krav knyttet til undergruppen fortsatt vil bli håndtert av gruppene selv.


Levert av IdrettenOnline