Sakspapir - Årsmøte EIF 2018

Klikk på saksnr/-tittel for å lese/laste ned. Sakspapir blir fortløpende lagt ut når de er ferdigstilt av de ulike gruppene.

Sak 2 ENDELIG Saksliste og møteplan Årsmøte EIF 2018.pdf

4. Behandle foreningens årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.
Sak 4 - Enebakk IF Årsberetning 2017.pdf
Sak 4 - Årsmelding 2017 EIF Idrettsskolen.pdf
Sak 4 - Årsmelding 2017 EIF Håndball.pdf
Sak 4 - Årsmelding 2017 EIF Taekwondo.pdf
Sak 4 - Årsmelding 2017 EIF Turn.pdf
Sak 4 - Årsmelding 2017 EIF Fotball.pdf
Sak 4 - Årsmelding 2017 EIF Turbofjøla.pdf

5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
Sak 5 EIF HOVEDLAG RESULTATREGNSKAP 2017.PDF
Sak 5 EIF HOVEDLAG BALANSE 31122017.PDF
Sak 5 EIF Resultat 2017 SAMMENDRAG.pdf
Sak 5 EIF Idrettskole Regnskap og balanse 2017.pdf
Sak 5 EIF Fotball RESULTATREGNSKAP 2017.PDF
Sak 5 EIF Fotball BALANSE 311217.PDF
Sak 5 EIF Håndball RESULTATREGNSKAP 2017.PDF
Sak 5 EIF Håndball BALANSE 311217.PDF
Sak 5 EIF Taekwondo RESULTATREGNSKAP 2017.PDF
Sak 5 EIF Taekwondo BALANSE 311217.PDF
Sak 5 EIF Turbofjøla RESULTATREGNSKAP 2017.PDF
Sak 5 EIF Turbofjøla BALANSE 311217.PDF
Sak 5 EIF Turn RESULTATREGNSKAP 2017.PDF
Sak 5 EIF Turn BALANSE 311217.PDF

6. Behandle forslag og saker.
Sak 6.1 Lover for Enebakk Idrettsforening - §15 pkt 10b.pdf
Sak 6.2 Sponsorprogram for Enebakk Idrettsforening 2018_2021.pdf
Sak 6.3 Drakt- og utstyrsleverandør

7. Fastsette medlemskontingent og gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
Sak 7.1 Fastsette EIF medlemskontingent SESONGMEDLEM_IKKE ORG_TRENING.pdf

8. Fastsette godtgjørelse/honorar

9. Vedta foreningens budsjett 2018
Sak 9 EIF Budsjett forslag_2018.pdf
Sak 9 EIF Idrettsskolen Forslag budsjett 2018.pdf
Sak 9 EIF Håndbal Forslag budsjett 2018.pdf
Sak 9 EIF Fotball Forslag budsjett 2018.pdf
Sak 9 EIF Taekwondo Forslag budsjett 2018.pdf
Sak 9 EIF Turbofjøla Forslag budsjett 2018.pdf
Sak 9 EIF Turn Forslag budsjett 2018.pdf

10. Behandle Organisasjonsplan for Enebakk Idrettsforening
Sak 10 Behandle Organisasjonsplan for Enebakk Idrettsforening.pdf

11. Foreta følgende valg:

a) Leder, nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem 1, styremedlem 2, varamedlem og leder i hver av de 6 undergruppene
b) Leder er på valg hvert år. De øvrige medlemmer velges for to år
c) Valg av styre for idrettsgruppene
d) To revisorer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd foreningen har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste årsmøte

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

EIF Hovedstyre sine innstillinger til saker årsmøte 2018

Innstilling til saker Årsmøte 2018.pdf

Levert av IdrettenOnline