Sakspapir - Årsmøte EIF 2019

Klikk på saksnr/-tittel for å lese/laste ned. Sakspapir blir fortløpende lagt ut når de er ferdigstilt av de ulike gruppene.

Sak 2 ENDELIG Saksliste og møteplan Årsmøte EIF 2019.pdf

4. Behandle foreningens årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.
Sak 4 - Enebakk IF Årsberetning 2018.pdf
Sak 4 - Årsmelding 2018 EIF Idrettsskolen.pdf
Sak 4 - Årsmelding 2018 EIF Håndball.pdf
Sak 4 - Årsmelding 2018 EIF Taekwondo.pdf
Sak 4 - Årsmelding 2018 EIF Turn.pdf
Sak 4 - Årsmelding 2018 EIF Fotball.pdf
Sak 4 - Årsmelding 2018 EIF Turbofjøla.pdf

5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
Sak 5 EIF HOVEDLAG RESULTATREGNSKAP 2018.PDF
Sak 5 EIF HOVEDLAG BALANSE 31122018.PDF
Sak 5 EIF Resultat 2018 SAMMENDRAG.pdf
Sak 5 EIF Idrettskole Regnskap og balanse 2018.pdf
Sak 5 EIF Fotball RESULTATREGNSKAP 2018.PDF
Sak 5 EIF Fotball BALANSE 311218.PDF
Sak 5 EIF Håndball RESULTATREGNSKAP 2018.PDF
Sak 5 EIF Håndball BALANSE 311218.PDF
Sak 5 EIF Taekwondo RESULTATREGNSKAP 2018.PDF
Sak 5 EIF Taekwondo BALANSE 311218.PDF
Sak 5 EIF Turbofjøla RESULTATREGNSKAP 2018.PDF
Sak 5 EIF Turbofjøla BALANSE 311218.PDF
Sak 5 EIF Turn RESULTATREGNSKAP 2018.PDF
Sak 5 EIF Turn BALANSE 311218.PDF


6. Behandle forslag og saker.
6.1 Sponsorprogram for Enebakk Idrettsforening 2018 – 2021
6.2 Langtidsplan/budsjett
6.3 Administrasjon av Turngruppa
6.4 Idrettens fest på StrEIFinn 

7. Fastsette medlemskontingent og gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

8. Fastsette godtgjørelse/honorar

9. Vedta foreningens budsjett 2019
Sak 9 EIF Budsjett forslag_2019.pdf
Sak 9 EIF Idrettsskolen Forslag budsjett 2019.pdf
Sak 9 EIF Håndbal Forslag budsjett 2019.pdf
Sak 9 EIF Fotball Forslag budsjett 2019.pdf
Sak 9 EIF Taekwondo Forslag budsjett 2019.pdf
Sak 9 EIF Turbofjøla Forslag budsjett 2019.pdf
Sak 9 EIF Turn Forslag budsjett 2019.pdf

10. Behandle Organisasjonsplan for Enebakk Idrettsforening
Sak 10 Organisasjonsplan for Enebakk Idrettsforening.pdf 

11. Foreta følgende valg:

a) Leder, nestleder, kasserer, sekretær,  styremedlem 2, varamedlem og leder i hver av de 6 undergruppene
b) Leder er på valg hvert år. De øvrige medlemmer velges for to år
c) Valg av styre for idrettsgruppene
d) To revisorer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd foreningen har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste årsmøte

 

Leder EIF og nestleder EIF velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

EIF Hovedstyre sine innstillinger til saker årsmøte 2019

Innstilling til saker Årsmøte 2019.pdf

Levert av IdrettenOnline