Årsmøte Enebakk Idrettsforening 18.mars 2020

Postet av Enebakk Idrettsforening den 26. Jan 2020

Enebakk Idrettsforening avholder sitt Årsmøte Onsdag 18.mars. 2020

VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE MEDLEMMER & UTØVERE -Onsdag 18.mars har alle lag & grupper i Enebakk Idrettsforening treningsfri, grunnet Årsmøte i foreningen

Alle medlemmer kan fremme forslag som skal behandles på årsmøtet, da må sakspapir med forslag til vedtak sendes undertegnede, innen 29. februar, på e-post nestleder@enebakkif.no

Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil være tilgjengelig på vår nettside www.enebakkif.no senest og innen én uke før årsmøtet. 

Under er foreløpig saksliste og møteplan.

FORELØPIG SAKSLISTE OG MØTEPLAN

ÅRSMØTE ENEBAKK IDRETTSFORENING

18.mars 2020, kl 18:00 – 21:00 på StrEIFinn

Plan for gjennomføring er foreløpig slik:

Valgkort etter medlemslister deles ut ved ankomst.

Del 1.

1) Innledning Nestleder med presentasjon Hovedstyret. (Ca 5 min)

2) Presentasjon fra hver undergruppe, med sitt styre. (Ca 5 min X 6 grupper=30 min)

6) Pause (5 Min)

Del 2. (samlet tid ca 1,5 timer)

Årsmøtet er åpen for alle som vil være tilstede, men kun medlemmer har tale- og stemmerett.

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, to referenter, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle foreningens årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.

5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent og gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

8. Fastsette godtgjørelse/honorar

9. Vedta foreningens budsjett 2020

10. Behandle Organisasjonsplan for Enebakk Idrettsforening

11. Foreta følgende valg:

a)    Leder, nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem 1 og styremedlem 2

b)    Leder er på valg hvert år. De øvrige medlemmer velges for to år.

c)    Valg av styre for idrettsgruppene

d) To revisorer

e)    Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd foreningen har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

f)     Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste årsmøte

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Med sportslig hilsen

Cecilie Karlsen

Fungerende  leder Enebakk Idrettsforening0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline