Enebakk Basketball

Postet av Enebakk Idrettsforening den 24. Feb 2020

ENEBAKK IF BASKETBALL


 

VI TRENER HVER MANDAG FRA KLOKKEN 16.00 TIL 17.30 I FLATEBYHALLEN. 

  • Er du mellom 9 og 15 år? 
  • Har du lyst å trene en spennende, dynamisk, kreativ sport?
  • Enebakk IF startet opp med basketball i Oktober og vi er godt i gang, men det er plass til flere. 
  • Vi har kvalifiserte trener med godkjent trenerkurs fra Norges basketballforbund- region øst. 
  • Sjekk ut hjemmesiden vår www.enebakkif.no, for mer informasjon om treningstider og kontakt info til våre trenere.
  • Ønsker du å prøve ut dette så kontakter du Mihajlo for mer informasjon eller påmelding. 

PÅMELDING GJØRES TIL MIHAJLO PÅ TELEFON: 92533085 ELLER PÅ MAIL TIL leder@enebakkif.no 


0 Kommentar

Årsmøte Enebakk Idrettsforening 18.mars 2020

Postet av Enebakk Idrettsforening den 26. Jan 2020

Enebakk Idrettsforening avholder sitt Årsmøte Onsdag 18.mars. 2020

VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE MEDLEMMER & UTØVERE -Onsdag 18.mars har alle lag & grupper i Enebakk Idrettsforening treningsfri, grunnet Årsmøte i foreningen

Alle medlemmer kan fremme forslag som skal behandles på årsmøtet, da må sakspapir med forslag til vedtak sendes undertegnede, innen 29. februar, på e-post nestleder@enebakkif.no

Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil være tilgjengelig på vår nettside www.enebakkif.no senest og innen én uke før årsmøtet. 

Under er foreløpig saksliste og møteplan.

FORELØPIG SAKSLISTE OG MØTEPLAN

ÅRSMØTE ENEBAKK IDRETTSFORENING

18.mars 2020, kl 18:00 – 21:00 på StrEIFinn

Plan for gjennomføring er foreløpig slik:

Valgkort etter medlemslister deles ut ved ankomst.

Del 1.

1) Innledning Nestleder med presentasjon Hovedstyret. (Ca 5 min)

2) Presentasjon fra hver undergruppe, med sitt styre. (Ca 5 min X 6 grupper=30 min)

6) Pause (5 Min)

Del 2. (samlet tid ca 1,5 timer)

Årsmøtet er åpen for alle som vil være tilstede, men kun medlemmer har tale- og stemmerett.

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, to referenter, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle foreningens årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.

5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent og gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

8. Fastsette godtgjørelse/honorar

9. Vedta foreningens budsjett 2020

10. Behandle Organisasjonsplan for Enebakk Idrettsforening

11. Foreta følgende valg:

a)    Leder, nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem 1 og styremedlem 2

b)    Leder er på valg hvert år. De øvrige medlemmer velges for to år.

c)    Valg av styre for idrettsgruppene

d) To revisorer

e)    Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd foreningen har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

f)     Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste årsmøte

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Med sportslig hilsen

Cecilie Karlsen

Fungerende  leder Enebakk Idrettsforening0 Kommentar

Idrettskonferanse 2020, Dag 2

Postet av Enebakk Idrettsforening den 19. Jan 2020


Enebakk idrettsråd
Driv IL
Enebakk IF
Enebakk kommune
inviterer til en to dagers Idrettskonferanse i Enebakk Kultursal.

Dag 2, 17. mars: 

Program: 

17.30 Mingling i forkant med servering frukt og drikke
18.00 Konferansier Eivind Ungersness
18.05 Åpning ved kulturskolen
18.15 Informasjon stønadsordninger18.30..
18.30 Foredrag skadeforebygging ved OA-klinikken
19.00 Pause, frukt og forfriskininger
19.15 Foredrag, Spis smart ved Christina Kjeserud
20.45 Avslutning, Eivind Ungersness

Påmelding, påmeldingsfrist: 10.03.2020 18:00

Driv IL, kun trenere/lagledere og styremedlemmer
Påmelding Driv IL dag 2, 17.03.20
EIF, kun trenere/lagledere og styremedlemmer
Påmelding EIF dag 2, 17.03.20
Øvrige medlemmer av Enebakk Idrettsråd
Påmelding Enebakk Idrettsråd dag 2, 17.03.20

Påmelding dag 1 (klikk her)


Hilsen
Enebakk Idrettsråd
Driv IL
Enebakk IF
Enebakk kommune

0 Kommentar

Idrettskonferanse 2020

Postet av Enebakk Idrettsforening den 19. Jan 2020

Enebakk idrettsråd
Driv IL
Enebakk IF
Enebakk kommune
inviterer til en to dagers Idrettskonferanse i Enebakk Kultursal.

Dag 1, 10. mars: 

Program: 

18.00 Mingling i forkant med servering frukt og drikke 
18.30 Konferansier Eivind Ungersness 
18.35 Åpning ved ordfører Hans Kristian Solberg
18.50 Presentasjon Enebakk Idrettsråd
19.00 Foredrag med Tom Nordlie
20.30 Åpent for spørsmål
21.00 Avslutning, Eivind Ungersness

Påmelding, Påmeldingsfrist: 03.03.2020 18:00

Driv IL, kun trenere/lagledere og styremedlemmer
Påmelding Driv IL dag 1, 10.03.20
EIF, kun trenere/lagledere og styremedlemmer
Påmelding EIF dag 1, 10.03.20
Øvrige medlemmer av Enebakk Idrettsråd
Påmelding Enebakk Idrettsråd dag 1, 10.03.20

Påmelding dag 2 (klikk her)

Hilsen
Enebakk Idrettsråd
Driv IL
Enebakk IF
Enebakk kommune


0 Kommentar

Vi søker ny leder, nestleder og kasserer i Enebakk Idrettsforening

Postet av Enebakk Idrettsforening den 23. Jan 2019


Den 12. mars 2019 er det Årsmøte i Enebakk Idrettsforening og i den forbindelse trenger vi i år både LEDERNESTLEDER og KASSERER til EIF Hovedstyre.

Får vi ikke disse tre vervene på plass blir dessverre Enebakk Idrettsforening administrativt underlagt Norges idrettsforbund v/Akershus Idrettskrets som må overta den økonomiske- og administrative driften av idrettsforeningen vår og dette er ingen situasjon vi ønsker å havne i!

EIF Hovedstyre består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, medlemsansvarlig, styremedlem 1, styremedlem 2 og Gruppeledere fra alle idrettsgruppene (fotball, håndball, turn, taekwondo, alpin/snowboard, idrettsskole). Sjekk vår nettside for mer informasjon om Enebakk Idrettsforening og de 6 idrettsgruppene – www.enebakkif.no. I tillegg står det mye nyttig i Organisasjonsplan for EIF.

Kort fortalt om de ledige vervene: 

Som leder i EIF Hovedstyre skal du være en bestemt, men en god leder som skal dra Enebakk IF på riktig vei. Det er mange som jobber med det sportslige i klubben vår, men du som leder skal holde den røde tråden i de viktige sakene vi jobber med for å skape gode tilbud og aktiviteter til våre medlemmer, lede og styre hovedlagsmøtene, holde foreningen samlet, samarbeide med kommunen, næringslivet/sponsorer, og andre administrative oppgaver. Du jobber tett med nestleder, kasserer og sekretær. 

Som nestleder i EIF Hovedstyre skal du samarbeide tett med leder i hovedlaget. Delta på styremøter og hjelpe til med diverse administrative oppgaver. Du er stedfortreder for leder.  

Som kasserer i EIF Hovedstyre er det du som forvalter pengene til idrettsforeningen. Du skal samarbeide tett med leder, Gruppekasserere og regnskapsfører.  

Enebakk Idrettsforening trenger akkurat deg som har lyst til å jobbe for gode idrettstilbud for barn, unge og voksne som har lyst til å drive på med idrett. Du må brenne for å legge til rette og skape et samhold mellom de ulike undergruppene. Være med på å lage gode tilbud til en god og fornuftig pris med dyktige instruktører. Du må brenne for frivilligheten, idrettsglede og det å skape gode tilbud og muligheter for alle de fantastiske barna og ungdommene i bygda vår. 

Du har kanskje bodd her i hele ditt liv, eller du er nyinnflyttet? Da er dette en gylden mulighet til å bygge nettverk. Du kan kanskje ikke reglene verken i fotball eller håndball eller kampreglene i Taekwondo. Det gjør ingen ting! Vi har nok av folk til å ta hånd om det sportslige – vi trenger ny ledelse i idrettsforeningen vår!

Vi håper veldig på at vi har disse tre vervene på plass til EIF Årsmøte, 12. mars 2019. 

Ta kontakt med leder av valgkomiteen i EIF, Gitte Krosvik Pettersen.

Mobil:           40 87 12 52
E-post:          gitte.krosvik@gmail.com

Med sportslig hilsen


Hovedstyret i Enebakk Idrettsforening


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline